Bizonia
StudioIngrid Kæseler
Crystalline Sphere
10. februar - 17. marts 2018

Åbent:
onsdag-fredag 15-18
lørdag 12-15

Bizonia Studio
Howitzvej 25
2000 Frederiksberg
www.bizonia.dk
Ingrid K�seler
          'Crystalline Sphere' 2018


'Crystalline Sphere' 2018
Ingrid K�seler
          'Crystalline Sphere' 2018


'Crystalline Sphere' 2018, akryl på gaze og aluminium, rustfrit stål, 180 x 250 x 250 cm
Ingrid Kæseler:
          'Crystalline Sphere'


'Crystalline Sphere' 2018

Ingrid Kæseler:
        Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018, udsnit
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018, detalje
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018, udsnit
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018
Ingrid
        Kæseler: Chrystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Shpere


'Crystalline Sphere' 2018, udsnit
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018, udsnit
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018, detalje
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018, detalje
Ingrid
        Kæseler: Crystalline Sphere


'Crystalline Sphere' 2018, detalje

Foto: Torben Petersen

Ingrid Kæseler:
Crystalline Sphere
10.02.2018 - 17.03. 2018
FERNISERING fredag 9.02. 2018  17-19


PRESSEMEDDELELSE 

En pergament-tynd membran er installeret i rummet. Den lægger sig som en æterisk sfære, i et cirkelslag, omkring beskueren og afgrænser stedet, hvor værket udspiller sig i sin fysiske og vitale konkrethed. 'Crystalline Sphere' intervenerer og omskaber rummet gennem akkumulation og repetition. Ved at lægge til og lægge til igen fyldes rummet til et punkt af mættet intensitet. Sfæren transformeres gradvist, som i en rytmisk vækst, men bibeholder sin distinkte og fælles karakter i en pulserende bevægelse, hvor elementerne er i konstant udveksling med hinanden.

Med sin taktile tilstedeværelse, og med sin svævende luftighed og lethed, dirrer og vibrerer sfæren, og fremstår i rummet som 'en flydende arkitektur'. I denne skrøbelige arkitektur dannes der passager og mellemrum, hvor beskueren, som i et urbant rum, kan vandre omkring og fornemme atmosfære og transparens. Farve er i felter trukket ud af membranen, og gennem disse semitransparente åbninger inkluderes og indarbejdes omgivelserne i installationen. Set gennem disse subtilt farvede vinduer, ser virkeligheden indfarvet og forandret ud. Her ser man ind i et æterisk og forfinet rum, en kontemplativ og kompleks zone, hvor utopi og virkelighed smelter sammen i konstellationer og mønstre der spejler det indre private og det ydre kosmisk fælles.

'Crystalline Sphere' er opbygget af malede og indfarvede felter af florlet serigrafigaze, der i en ubrudt række af individuelle parallelle zoner er føjet sammen til en stor semitransparent membran. Den er gennemtrukket af farve og påvirkelig af enhver bevægelse, og et flow af vibration og farve forplanter sig mellem værket og beskueren og fylder rummet mellem dem. Her træder man ind i et sammensat felt, ind i en dynamisk strøm - et associativt glid, som i bevidsthedens uafgrænsede sfære.
CV